Pravidla obchodování

Nákup, prodej či výměna čehokoliv mezi členy komunity má čistě nekomerční charakter a slouží k vzájemné pomoci a podpoře v zálibách tematicky souvisejících s obsahem portálu. Místní bazar neslouží, nemá sloužit a nebude sloužit k obohacování osobnímu a hmotnému.

Z těchto důvodů nebudou administrátoři, moderátoři tolerovat následující:

 1. Nabídky a odkazy prokazatelně komerčního charakteru.
 2. Prodej padělků či napodobenin (týká se i značek FM Group, Maybe, Essens apod.)
 3. Snahy o dražení nabízeného zboží.
 4. Snahy o osobní obohacení a podvodné jednání.

Pravidla hromadného porcování a hromadných nákupů:

 1. V případě, že jste zakladatel vlákna a tedy zprostředkovatel nákupu či porcování, seznamte ostatní členy v úvodním příspěvku se VŠEMI podmínkami své aktivity (tj. cena zboží, cena poštovného, cena jiných nezbytných poplatků, podíl na poštovném, balném, platba předem apod.).
 2. Dbejte o přehledný seznam zájemců a průběžně aktualizujte změny na viditelném místě, tzn. na úvodní straně.
 3. V případě, že jste účastníky takové akce, sledujte pravidelně vlákno a před realizací i schránku se SZ, aby Vám neunikly další instrukce a podklady k platbě od zprostředkovatele nákupu či porcování. Pokud plánujete delší pobyt mimo možnost připojení se k internetu, oznamte to zprostředkovateli nákupu či porcování předem. Usnadníte tím průběh akce jak sobě, tak zprostředkovateli porcování či hromadného nákupu.
 4. Obsah vláken týkajících se hromadného porcování a hromadných nákupů udržujte v mezích relevantních pro daný nákup. Z důvodu přehlednosti je nevhodné rozjíždět v takových vláknech chat a vkládat příspěvky nesouvisející s tématem vlákna.
 5. Není v silách admina a moderátorů kontrolovat a posuzovat nabízenou cenu věcí, ale v souladu s dobrými mravy si nepřidávejte k ceně pořizovací osobní marži.

Porušení výše zmíněných pravidel může vyústit v zásah admina a moderátorů.

Doporučená pravidla pro vložení příspěvku do BAZARU:

 1. Do nadpisu vlákna s nabídkou či poptávkou jasně vypište všechny potřebné a aktuální informace týkající se nabízené nebo poptávané věci,  které usnadní prodej a nákup: název věci, objem či případný aktuální stav v ml, aktuální stav nabídky (sleva, rezervace, apod.) atd..  
 2. V případě nabídky či poptávky menších věcí (vzorky, zbytky odstřiků apod.) se snažte NEzakládat nové vlákno pro každou jednotlivou položku, ale logicky či tematicky je seskupte.
 3. Dbejte na dobré mravy a dejte prostor i jiným. Nesnažte se za každou cenu a v krátkých časových intervalech protlačovat svoji nabídku na nejvíce viditelná místa. Takové jednání má opodstatnění ve chvíli, kdy nabídnete SLEVU, vložíte doplňující informace o nabízené věci. Inzerát, na který ještě nikdo nereagoval, je vhodné neaktualizovat dříve, než ho inzeráty nad ním posunou na další stranu.
 4. Počet vlastních aktivních inzerátů (tj. inzerátů, na které ještě nikdo nereagoval) omezte v rámci jedné sekce na 5.Informace o změně dostupnosti vkládejte do nadpisu vlákna.
 5. Vložením nového příspěvku by se prodaná či rezervovaná věc zbytečně posunula na první místo aktuální nabídky a poptávky.
 6. K nabídce pokud možno připojte fotografii nabízené věci. Vyhnete se tak případným dohadům ohledně reálného množství a dalších detailů či vad věci.

Porušení výše zmíněných doporučení a pravidel může vyústit v zásah admina a moderátorů.

 

Provozovatel nenese zodpovědnost za podvodné jednání a jeho následky, ale je připraven a ochoten poskytnout poškozeným co nejlepší podmínky pro případné řešení sporů, více informací viz. Podmínky užití.